رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایرنا مدعی شد: ۸۰ درصد مطالبات ایران در پیش‌نویس وین لحاظ شده است

ایرنا مدعی شد: ۸۰ درصد مطالبات ایران در پیش‌نویس وین لحاظ شده است یک منبع اروپایی در ارزیابی جدیدترین شرایط مذاکرات وین به خبرنگار ایرنا، گفت که طی دو مرحله گفتگوی انجام شده بین ایران و ۱+۴، تیم ایرانی پیشنهادهای جدید مکتوبی را ارایه کرد که حدود ۸۰ درصد آنها در پیش نویس موجود درج […]

ایرنا مدعی شد: ۸۰ درصد مطالبات ایران در پیش‌نویس وین لحاظ شده است

یک منبع اروپایی در ارزیابی جدیدترین شرایط مذاکرات وین به خبرنگار ایرنا، گفت که طی دو مرحله گفتگوی انجام شده بین ایران و ۱+۴، تیم ایرانی پیشنهادهای جدید مکتوبی را ارایه کرد که حدود ۸۰ درصد آنها در پیش نویس موجود درج و لحاظ شدند

ایران و ۱+۴ قرار است دوشنبه آینده ۶ دی برابر با ۲۷ دسامبر مذاکرات خود در وین را از سربگیرند


جدیدترین خبرها