رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علت حادثه قطار کرج-تهران از نظر چمران

علت حادثه قطار کرج-تهران از نظر چمران رییس شورای شهر تهران: حادثه قطار کرج- تهران به دلیل نخریدن واگن‌مترو و بی توجهی طی چهار سال قبل به این نوع خریدها بود. متاسفانه وقوع این حادثه خیلی بد، ناشی از کمبود قطعات یدکی و انتظار ۵۰۰ واگن برای قطعات یدکی و اورهال شدن بود.

علت حادثه قطار کرج-تهران از نظر چمران

رییس شورای شهر تهران:

حادثه قطار کرج- تهران به دلیل نخریدن واگن‌مترو و بی توجهی طی چهار سال قبل به این نوع خریدها بود.

متاسفانه وقوع این حادثه خیلی بد، ناشی از کمبود قطعات یدکی و انتظار ۵۰۰ واگن برای قطعات یدکی و اورهال شدن بود.