رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حماسه ایرانیان در ترکیه؛ هتل‌ها جا ندارند!

حماسه ایرانیان در ترکیه؛ هتل‌ها جا ندارند! دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفته است:‌ کاهش ارزش لیر باعث افزایش جذابیت سفر به ترکیه برای ایرانیان شده‌است. علی رغم اینکه در فصل سرما ترکیه از نظر توریستی استقبالی نمی‌شود بسیاری از هتل‌های شهر وان با ایرانی‌ها پر شده است.

حماسه ایرانیان در ترکیه؛ هتل‌ها جا ندارند!

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفته است:‌ کاهش ارزش لیر باعث افزایش جذابیت سفر به ترکیه برای ایرانیان شده‌است.

علی رغم اینکه در فصل سرما ترکیه از نظر توریستی استقبالی نمی‌شود بسیاری از هتل‌های شهر وان با ایرانی‌ها پر شده است.