رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن «mRNA» ایرانی کرونا در آستانه ورود به کارآزمایی بالینی قرار دارد

واکسن «mRNA» ایرانی کرونا در آستانه ورود به کارآزمایی بالینی قرار دارد کمیته کشوری اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی: مرحله پیش بالینی واکسن «mRNA» ایرانی کرونا طی شده است و این واکسن در آستانه ورود به مرحله کارآزمایی بالینی قرار دارد. ساخت واکسن «mRNA» کرونا در کشور توسط یک شرکت دانش بنیان در حال انجام […]

واکسن «mRNA» ایرانی کرونا در آستانه ورود به کارآزمایی بالینی قرار دارد

کمیته کشوری اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی:

مرحله پیش بالینی واکسن «mRNA» ایرانی کرونا طی شده است و این واکسن در آستانه ورود به مرحله کارآزمایی بالینی قرار دارد.

ساخت واکسن «mRNA» کرونا در کشور توسط یک شرکت دانش بنیان در حال انجام است که امیدواریم در آینده نزدیک به نتیجه مطلوب برسد.

از این پلتفرم می توان برای ساخت سایر واکسن‌ها و مقابله با سویه‌های جدید کرونا نیز استفاده کرد.


جدیدترین خبرها