رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تیک‌تاک محبوب‌ترین سایت ۲۰۲۱

تیک‌تاک محبوب‌ترین سایت ۲۰۲۱ بر اساس داده‌های شرکت امنیت وب و عملکرد «کلود فلِر» در سال ۲۰۲۱، در بررسی ترافیک اینترنت، «تیک‌تاک» با عبور از گوگل، پربازدیدترین سایت امسال شد.

تیک‌تاک محبوب‌ترین سایت ۲۰۲۱

بر اساس داده‌های شرکت امنیت وب و عملکرد «کلود فلِر» در سال ۲۰۲۱، در بررسی ترافیک اینترنت، «تیک‌تاک» با عبور از گوگل، پربازدیدترین سایت امسال شد.