رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حذف یارانه نهاده تکذیب نشود قیمت کاهش نمی‌یابد

حذف یارانه نهاده تکذیب نشود قیمت کاهش نمی‌یابد رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار: برای جلوگیری از ایجاد شک و شبهه و اثر روانی منفی در بازار لازم است که دولت به طور رسمی تکلیف مرغداران را مشخص و حذف یارانه ۴۲۰۰ از اول دی را تکذیب کند با برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ نهاده‌های دامی، قیمت […]

حذف یارانه نهاده تکذیب نشود قیمت کاهش نمی‌یابد

رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار: برای جلوگیری از ایجاد شک و شبهه و اثر روانی منفی در بازار لازم است که دولت به طور رسمی تکلیف مرغداران را مشخص و حذف یارانه ۴۲۰۰ از اول دی را تکذیب کند

با برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ نهاده‌های دامی، قیمت این محصولات تقریبا ۶ برابر می‌شود و به شدت بر روی قیمت تمام شده تخم مرغ تاثیر می‌گذارد

در صورتی که دولت فقط بگوید که نهاده‌های دامی را به مرغداران می‌دهد قیمت تخم‌مرغ نیز به نرخ ۵ روز قبل خود برمی‌گردد /تسنیم