رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیا تولیدات غذایی مصرفی داخلی را از نظر استانداردهای بهداشتی و سلامتی نظارت می‌کنند؟

آیا تولیدات غذایی مصرفی داخلی را از نظر استانداردهای بهداشتی و سلامتی نظارت می‌کنند؟ عباس عبدی (فعال سیاسی) در توئیتر نوشت: بازگرداندن مواد غذایی صادراتی ایران از برخی کشورها، این پرسش را ضروری می‌کند که؛ آیا وزارت جهاد و کشاورزی و معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت تولیدات غذایی مصرفی داخلی را از نظر استانداردهای […]

آیا تولیدات غذایی مصرفی داخلی را از نظر استانداردهای بهداشتی و سلامتی نظارت می‌کنند؟

عباس عبدی (فعال سیاسی) در توئیتر نوشت: بازگرداندن مواد غذایی صادراتی ایران از برخی کشورها، این پرسش را ضروری می‌کند که؛ آیا وزارت جهاد و کشاورزی و معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت تولیدات غذایی مصرفی داخلی را از نظر استانداردهای بهداشتی و سلامتی نظارت می‌کنند؟