رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعرفه تلفن ثابت افزایش می‌یابد

تعرفه تلفن ثابت افزایش می‌یابد وزیر ارتباطات: طبق قانون مجلس امسال تعرفه اینترنت افزایش نخواهد یافت، اما افزایش تعرفه تلفن ثابت در مراحل تصویب است تعرفه تلفن ثابت در بخش نگهداری نیاز به افزایش دارد زیرا نزدیک به ۳۰ درصد از تلفن ثابت ماهانه کمتر از یک‌هزار تومان عایدی دارند اما مخابرات ۳۰ هزار تومان […]

تعرفه تلفن ثابت افزایش می‌یابد

وزیر ارتباطات: طبق قانون مجلس امسال تعرفه اینترنت افزایش نخواهد یافت، اما افزایش تعرفه تلفن ثابت در مراحل تصویب است

تعرفه تلفن ثابت در بخش نگهداری نیاز به افزایش دارد زیرا نزدیک به ۳۰ درصد از تلفن ثابت ماهانه کمتر از یک‌هزار تومان عایدی دارند اما مخابرات ۳۰ هزار تومان برای آنها هزینه می‌کند /ایران