رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امارات مخالف انزوای ایران و استفاده از گزینه نظامی علیه آن است

امارات مخالف انزوای ایران و استفاده از گزینه نظامی علیه آن است شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اذعان کرد که امارات عربی متحده مخالف هر گونه اقدام نظامی علیه تهران است و حتی حاضر نیست که ایران، از نظر سیاسی و اقتصادی در انزوا قرار گیرد./ فارس

امارات مخالف انزوای ایران و استفاده از گزینه نظامی علیه آن است

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اذعان کرد که امارات عربی متحده مخالف هر گونه اقدام نظامی علیه تهران است و حتی حاضر نیست که ایران، از نظر سیاسی و اقتصادی در انزوا قرار گیرد./ فارس