رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اردوغان: ترکیه را به ۱۰ اقتصاد بزرگ دنیا مبدل می‌کنم

اردوغان: ترکیه را به ۱۰ اقتصاد بزرگ دنیا مبدل می‌کنم رئیس جمهور ترکیه: ما بیش از هر زمان دیگری به هدف خود برای تبدیل ترکیه به یکی از ۱۰ اقتصاد برتر جهان نزدیک هستیم.

اردوغان: ترکیه را به ۱۰ اقتصاد بزرگ دنیا مبدل می‌کنم

رئیس جمهور ترکیه: ما بیش از هر زمان دیگری به هدف خود برای تبدیل ترکیه به یکی از ۱۰ اقتصاد برتر جهان نزدیک هستیم.