رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نخستین نشست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور چهارشنبه برگزار می‌شود

نخستین نشست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور چهارشنبه برگزار می‌شود وزیر امور خارجه ایران: نخستین نشست شورای شورای عالی ایرانیان خارج از کشور پس از هشت سال چهارشنبه این هفته با حضور آقای رئیسی رییس جمهور برگزار می‌شود و این نوید بخش آینده‌ای روشن در مسیر ارتباطی ایرانیان خارج از کشور با سرزمین مادری […]

نخستین نشست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور چهارشنبه برگزار می‌شود

وزیر امور خارجه ایران: نخستین نشست شورای شورای عالی ایرانیان خارج از کشور پس از هشت سال چهارشنبه این هفته با حضور آقای رئیسی رییس جمهور برگزار می‌شود و این نوید بخش آینده‌ای روشن در مسیر ارتباطی ایرانیان خارج از کشور با سرزمین مادری خواهد بود.


جدیدترین خبرها