رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود مسافران از ۸ کشور آفریقایی تا ۱۵ دی ممنوع است

ورود مسافران از ۸ کشور آفریقایی تا ۱۵ دی ممنوع است جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور: ورود مسافران از ۸ کشور آفریقایی از ابتدای دی به مدت ۱۵ روز به صورت مستقیم و غیر مستقیم ممنوع است. تمامی مسئولان بهداشت مرزی در فرودگاه‌های بین المللی مستقر هستند و از سوی دیگر هم مسئولان بخش‌ها بر […]

ورود مسافران از ۸ کشور آفریقایی تا ۱۵ دی ممنوع است

جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور:

ورود مسافران از ۸ کشور آفریقایی از ابتدای دی به مدت ۱۵ روز به صورت مستقیم و غیر مستقیم ممنوع است.

تمامی مسئولان بهداشت مرزی در فرودگاه‌های بین المللی مستقر هستند و از سوی دیگر هم مسئولان بخش‌ها بر تمامی امور نظارت کامل دارند.