رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ۱.۸ درصدی قیمت مسکن در آذر ماه

افزایش ۱.۸ درصدی قیمت مسکن در آذر ماه بانک مرکزی: قیمت مسکن طی آذرماه امسال ۱.۸ درصد و تعداد معاملات آذر ۱۴۰۰ نسبت به آذر سال گذشته ۲۸۲ درصد افزایش یافته است.

افزایش ۱.۸ درصدی قیمت مسکن در آذر ماه

بانک مرکزی:
قیمت مسکن طی آذرماه امسال ۱.۸ درصد و تعداد معاملات آذر ۱۴۰۰ نسبت به آذر سال گذشته ۲۸۲ درصد افزایش یافته است.