رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سنندج پایتخت کتاب ایران شد

سنندج پایتخت کتاب ایران شد مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از معرفی شهر سنندج به عنوان «هفتمین پایتخت کتاب ایران» خبر داد

سنندج پایتخت کتاب ایران شد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از معرفی شهر سنندج به عنوان «هفتمین پایتخت کتاب ایران» خبر داد


جدیدترین خبرها