رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مورا: زمان زیادی برای دستیابی به توافق نداریم

مورا: زمان زیادی برای دستیابی به توافق نداریم انریکه مورا، مذاکره کننده ارشد اروپا پس از پایان نخستین نشست از هشتمین دور مذاکرات وین: زمان زیادی برای دستیابی به توافق نداریم در دور هشتم مذاکرات درباره موضوعات مورد مناقشه بحث خواهد شد هیئت آمریکایی به صورت مستقیم در مذاکرات شرکت نمی کند ما در پی […]

مورا: زمان زیادی برای دستیابی به توافق نداریم

انریکه مورا، مذاکره کننده ارشد اروپا پس از پایان نخستین نشست از هشتمین دور مذاکرات وین:

زمان زیادی برای دستیابی به توافق نداریم

در دور هشتم مذاکرات درباره موضوعات مورد مناقشه بحث خواهد شد

هیئت آمریکایی به صورت مستقیم در مذاکرات شرکت نمی کند

ما در پی تعهد متقابل ایران و آمریکا هستیم

به دنبال رفع تحریم های ایران و محدود کردن برنامه هسته ای این کشور هستیم

برنامه هسته ای ایران پیشرفت داشته و این کشور از توافق هسته ای ۲۰۱۵ تخطی کرده است

برخی از موضوعاتی که در دور کنونی مذاکرات با ایران بررسی می کنیم، محرمانه هستند

موفقیت ما در گرو اتخاذ تصمیمات سخت در تهران و واشنگتن است

امکان تعیین جدول زمانی برای دستیابی به توافق با ایران وجود ندارد

نیاز فوری به توافق با ایران وجود دارد

نامه ها و اسناد میان هیئت های ایرانی و آمریکایی مبادله می شوند