رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روزنامه کیهان و سایت خبری مشرق تبرئه شدند

روزنامه کیهان و سایت خبری مشرق تبرئه شدند احمد مومنی راد، سخنگوی هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی: دوشنبه ششم دی ۱۴۰۰ در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی دو پرونده جرم مطبوعاتی رسیدگی شد پرونده اول متعلق به مدیر مسئول پایگاه خبری مشرق به اتهام نشر مطالب خلاف واقع […]

روزنامه کیهان و سایت خبری مشرق تبرئه شدند

احمد مومنی راد، سخنگوی هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی: دوشنبه ششم دی ۱۴۰۰ در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی دو پرونده جرم مطبوعاتی رسیدگی شد

پرونده اول متعلق به مدیر مسئول پایگاه خبری مشرق به اتهام نشر مطالب خلاف واقع بوده که هیات منصفه پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین در اتهام فوق الذکر متهم را باتفاق آرا مجرم ندانست

پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول روزنامه کیهان به اتهام نشر مطالب خلاف واقع توهین و افترا بود که هیات منصفه پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین در اتهامات فوق الذکر متهم را باتفاق آرا مجرم ندانست /باشگاه خبرنگاران جوان