رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موج جدید قطع همکاری با پرستاران ۸۹ روزه

موج جدید قطع همکاری با پرستاران ۸۹ روزه با فروکش کردن کرونا و کاهش آمار ابتلا و مرگ و میرها ، بار دیگر ماجرای تمدیدنکردن قرارداد ۳ ماهه مراکز درمانی با پرستاران تکرار شد آمارهای غیررسمی از وجود ۸هزار پرستار با قرارداد ۸۹روزه در مراکز درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی و تامین اجتماعی حکایت دارد. محمد […]

موج جدید قطع همکاری با پرستاران ۸۹ روزه

با فروکش کردن کرونا و کاهش آمار ابتلا و مرگ و میرها ، بار دیگر ماجرای تمدیدنکردن قرارداد ۳ ماهه مراکز درمانی با پرستاران تکرار شد

آمارهای غیررسمی از وجود ۸هزار پرستار با قرارداد ۸۹روزه در مراکز درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی و تامین اجتماعی حکایت دارد.

محمد میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری: قراردادهای ۸۹ روزه ظلم و جفا در حق پرستاران است، اما تبدیل به عرف در جامعه پرستاری شده است.

بدترین نوع قراردادها، همین قراردادهای ۸۹ روزه است که پرستاران بنا به نیاز مالی ناچارند زیر بار آن بروند./همشهری


جدیدترین خبرها