رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طالبان پخش سریال‌های خارجی را ممنوع کرد

طالبان پخش سریال‌های خارجی را ممنوع کرد دولت طالبان پخش سریال‌های خارجی، به تصویر کشیدن زنان بدون حجاب و پخش هر گونه موسیقی که در تعارض با شریعت اسلامی باشد را در رسانه ملی افغانستان ممنوع کرد.

طالبان پخش سریال‌های خارجی را ممنوع کرد

دولت طالبان پخش سریال‌های خارجی، به تصویر کشیدن زنان بدون حجاب و پخش هر گونه موسیقی که در تعارض با شریعت اسلامی باشد را در رسانه ملی افغانستان ممنوع کرد.