رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یارانه معیشتی دی ماه پنجشنبه واریز می‌شود

یارانه معیشتی دی ماه پنجشنبه واریز می‌شود مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد که بیست و ششمین مرحله یارانه معیشتی (دی ماه ۱۴۰۰) ساعت ۲۴ روز پنجشنبه (۹ دی ماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

یارانه معیشتی دی ماه پنجشنبه واریز می‌شود

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد که بیست و ششمین مرحله یارانه معیشتی (دی ماه ۱۴۰۰) ساعت ۲۴ روز پنجشنبه (۹ دی ماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.