رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خروج واگن‌های قطار باری در محور سوادکوه؛

خروج واگن‌های قطار باری در محور سوادکوه؛ روابط عمومی راه آهن شمال: به دلیل خروج از خط تعدادی از واگن های یک قطار باری در بلاک زیراب -شیرگاه این محور مسدود شد. به همین علت، حرکت امروز قطار مسافری محلی و قطار مسافری تهران – ساری و بالعکس انجام نخواهد شد.  

خروج واگن‌های قطار باری در محور سوادکوه؛

روابط عمومی راه آهن شمال: به دلیل خروج از خط تعدادی از واگن های یک قطار باری در بلاک زیراب -شیرگاه این محور مسدود شد.

به همین علت، حرکت امروز قطار مسافری محلی و قطار مسافری تهران – ساری و بالعکس انجام نخواهد شد.