رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخبر مصوبه تعیین مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن را ابلاغ کرد

مخبر مصوبه تعیین مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن را ابلاغ کرد هیات وزیران در جلسه یکم دی علیرضا فخاری را به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تعیین کرد.

مخبر مصوبه تعیین مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن را ابلاغ کرد

هیات وزیران در جلسه یکم دی علیرضا فخاری را به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تعیین کرد.