رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ممنوعیت ورود مسافران از مرز دوغارون

ممنوعیت ورود مسافران از مرز دوغارون احسانی، مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد: ورود مسافران افغانستانی دارای ویزای زیارتی و جهانگردی به گذرگاه زمینی دوغارون و سفر به خاک جمهوری اسلامی ایران به مدت ۱۵ روز ممنوع شده است. محدودیت‌های ایجاد شده برای جلوگیری از گسترش امیکرون اتخاذ شده است.

ممنوعیت ورود مسافران از مرز دوغارون

احسانی، مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد: ورود مسافران افغانستانی دارای ویزای زیارتی و جهانگردی به گذرگاه زمینی دوغارون و سفر به خاک جمهوری اسلامی ایران به مدت ۱۵ روز ممنوع شده است.

محدودیت‌های ایجاد شده برای جلوگیری از گسترش امیکرون اتخاذ شده است.