رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شاغلین واکسن‌نزده هر ۱۵ روز باید تست کرونا بدهند

شاغلین واکسن‌نزده هر ۱۵ روز باید تست کرونا بدهند معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت: تمام کارکنان و شاغلینی که می‌‌خواهند سر کار خود حاضر شوند، باید واکسینه شده باشند یا اگر تمایل ندارند، باید هر ۱۵ روز یکبار PCR منفی ارائه کنند.

شاغلین واکسن‌نزده هر ۱۵ روز باید تست کرونا بدهند

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت:

تمام کارکنان و شاغلینی که می‌‌خواهند سر کار خود حاضر شوند، باید واکسینه شده باشند یا اگر تمایل ندارند، باید هر ۱۵ روز یکبار PCR منفی ارائه کنند.