رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ریزش پول ترکیه سفر ایرانی‌ها را ۱۰۰درصد افزایش داد

ریزش پول ترکیه سفر ایرانی‌ها را ۱۰۰درصد افزایش داد رییس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی ایران: کاهش ارزش لیر، مسافران ترکیه را تا ۱۰۰درصد افزایش داد. کاهش ارزش لیر، هیچ تاثیری در کم شدن هزینه‌های سفر به ترکیه نداشته و قیمت خدمات مسافرتی، یا تغییر نکرده یا گران نشده، یعنی ارزانی به […]

ریزش پول ترکیه سفر ایرانی‌ها را ۱۰۰درصد افزایش داد

رییس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی ایران:

کاهش ارزش لیر، مسافران ترکیه را تا ۱۰۰درصد افزایش داد.

کاهش ارزش لیر، هیچ تاثیری در کم شدن هزینه‌های سفر به ترکیه نداشته و قیمت خدمات مسافرتی، یا تغییر نکرده یا گران نشده، یعنی ارزانی به دنبال کاهش ارزش لیر اتفاق نیافتاده است که عامل افزایش سفرها شود./ایسنا