رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود مسافر غیر ایرانی از فرانسه، انگلیس، دانمارک و نروژ به کشور ممنوع شد

ورود مسافر غیر ایرانی از فرانسه، انگلیس، دانمارک و نروژ به کشور ممنوع شد هواپیمایی هما: پذیرش مسافران با تابعیت غیر ایرانی که در ۱۴ روز گذشته در یکی از کشورهای فرانسه، انگلیس، دانمارک و نروژ اقامت داشته یا به‌ طور «ترانزیت» در کشورهای فوق بوده‌اند، تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.

ورود مسافر غیر ایرانی از فرانسه، انگلیس، دانمارک و نروژ به کشور ممنوع شد

هواپیمایی هما:

پذیرش مسافران با تابعیت غیر ایرانی که در ۱۴ روز گذشته در یکی از کشورهای فرانسه، انگلیس، دانمارک و نروژ اقامت داشته یا به‌ طور «ترانزیت» در کشورهای فوق بوده‌اند، تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.