رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی: هیچ‌کس ممنوع‌الورود نیست و همه ایرانیان می‌توانند به کشور تردد کنند

رئیسی: هیچ‌کس ممنوع‌الورود نیست و همه ایرانیان می‌توانند به کشور تردد کنند رئیس جمهور در جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج کشور: شرایط انتقال پول به داخل کشور و افتتاح حساب توسط ایرانیان خارج تسهیل شود.

رئیسی: هیچ‌کس ممنوع‌الورود نیست و همه ایرانیان می‌توانند به کشور تردد کنند

رئیس جمهور در جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج کشور: شرایط انتقال پول به داخل کشور و افتتاح حساب توسط ایرانیان خارج تسهیل شود.