رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیدار هیات‌های روسی و تروئیکای اروپا در حاشیه مذاکرات وین

دیدار هیات‌های روسی و تروئیکای اروپا در حاشیه مذاکرات وین نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین: امروز با همتایان انگلیسی، آلمانی و فرانسوی دیدار کردم تا نتایج حاصله در بخش ابتدایی‌ در دور هشتم مذاکرات وین بر سر برجام بررسی کنیم. این مرتبه توانستیم با کمک یکی از کارمندان هتل عکسی بیاندازم.

دیدار هیات‌های روسی و تروئیکای اروپا در حاشیه مذاکرات وین

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین:

امروز با همتایان انگلیسی، آلمانی و فرانسوی دیدار کردم تا نتایج حاصله در بخش ابتدایی‌ در دور هشتم مذاکرات وین بر سر برجام بررسی کنیم.

این مرتبه توانستیم با کمک یکی از کارمندان هتل عکسی بیاندازم.