رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش تعرفه برق پر مصرف‎ها از اول بهمن ماه

افزایش تعرفه برق پر مصرف‎ها از اول بهمن ماه سخنگوی صنعت برق: طرح افزایش تعرفه برق برای مشترکان پر مصرف از ابتدای بهمن ماه سال جاری اجرا خواهد شد و این دسته از مشترکان هزینه نزدیک به قیمت تمام شده پرداخت خواهند کرد.

افزایش تعرفه برق پر مصرف‎ها از اول بهمن ماه

سخنگوی صنعت برق:

طرح افزایش تعرفه برق برای مشترکان پر مصرف از ابتدای بهمن ماه سال جاری اجرا خواهد شد و این دسته از مشترکان هزینه نزدیک به قیمت تمام شده پرداخت خواهند کرد.