رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولیانوف: اوایل سال آینده توافق حاصل می‌شود

اولیانوف: اوایل سال آینده توافق حاصل می‌شود من از صمیم قلب آرزو می‌کنم همه شرکت کنندگان در گفتگوهای وین و همه حامیان توافق هسته‌ای در سراسر جهان شاهد بازیابی کامل برجام در اوایل سال آینده باشند. لغو تحریم‌ها، کاهش تنش در منطقه و تقویت عدم اشاعه هسته‌ای را به همراه خواهد داشت.

اولیانوف: اوایل سال آینده توافق حاصل می‌شود

من از صمیم قلب آرزو می‌کنم همه شرکت کنندگان در گفتگوهای وین و همه حامیان توافق هسته‌ای در سراسر جهان شاهد بازیابی کامل برجام در اوایل سال آینده باشند.

لغو تحریم‌ها، کاهش تنش در منطقه و تقویت عدم اشاعه هسته‌ای را به همراه خواهد داشت.