رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وضعیت کالاهای اساسی در شرایط خوبی قرار دارد

وضعیت کالاهای اساسی در شرایط خوبی قرار دارد رئیسی در دیدار با با آیت الله العظمی شبیری زنجانی: وضعیت کالاهای اساسی در شرایط خوبی قرار دارد. در ابتدای دولت کمبودهایی در زمینه تامین نیازهای اصلی سفره مردم داشتیم، اما با اقداماتی این مشکل حل شد.

وضعیت کالاهای اساسی در شرایط خوبی قرار دارد

رئیسی در دیدار با با آیت الله العظمی شبیری زنجانی:

وضعیت کالاهای اساسی در شرایط خوبی قرار دارد.

در ابتدای دولت کمبودهایی در زمینه تامین نیازهای اصلی سفره مردم داشتیم، اما با اقداماتی این مشکل حل شد.