رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز نام‌نویسی ناشران داخلی در نمایشگاه مجازی کتاب تهران

آغاز نام‌نویسی ناشران داخلی در نمایشگاه مجازی کتاب تهران متقاضیان تا ۱۶ دی فرصت دارند در پایگاه www.ketab.ir ثبت‌نام کنند. مهلت نام‌نویسی در بخش بین‌الملل نمایشگاه مجازی کتاب ۱۷ دی به پایان می‌رسد. دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، نیمه نخست بهمن برگزار خواهد شد.

آغاز نام‌نویسی ناشران داخلی در نمایشگاه مجازی کتاب تهران

متقاضیان تا ۱۶ دی فرصت دارند در پایگاه www.ketab.ir ثبت‌نام کنند.

مهلت نام‌نویسی در بخش بین‌الملل نمایشگاه مجازی کتاب ۱۷ دی به پایان می‌رسد.

دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، نیمه نخست بهمن برگزار خواهد شد.