رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طلای بدون کد شناسایی خریداری نکنید

طلای بدون کد شناسایی خریداری نکنید مدیرکل استاندارد تهران: خرید و فروش هرگونه مصنوع طلای بدون کد شناسایی، مصنوع طلای دارای کدهای شناسایی ابطال شده و مصنوع طلای دارای کدهای شناسایی تعلیق‌شده، ممنوع است. شهروندان مصنوعات طلای بدون کد شناسایی، خریداری نکنند. شهروندان می‌توانند برای اطلاع از وضعیت کد‌های شناسایی حک‌شده بر روی مصنوعات، کد […]

طلای بدون کد شناسایی خریداری نکنید

مدیرکل استاندارد تهران:
خرید و فروش هرگونه مصنوع طلای بدون کد شناسایی، مصنوع طلای دارای کدهای شناسایی ابطال شده و مصنوع طلای دارای کدهای شناسایی تعلیق‌شده، ممنوع است.

شهروندان مصنوعات طلای بدون کد شناسایی، خریداری نکنند.

شهروندان می‌توانند برای اطلاع از وضعیت کد‌های شناسایی حک‌شده بر روی مصنوعات، کد مربوطه را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال و از وضعیت کد شناسایی آگاه شوند./ تسنیم