رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تلاش برای ساخت واکسن مادام‌العمر کووید-۱۹ در ژاپن

تلاش برای ساخت واکسن مادام‌العمر کووید-۱۹ در ژاپن ژاپن در حال کار بر روی واکسنی برای مقابله با کووید-۱۹ است که مصونیت مادام‌العمر را ارائه می‌دهد و می‌تواند مسیر این همه‌گیری را برای همیشه تغییر دهد/ایسنا

تلاش برای ساخت واکسن مادام‌العمر کووید-۱۹ در ژاپن

ژاپن در حال کار بر روی واکسنی برای مقابله با کووید-۱۹ است که مصونیت مادام‌العمر را ارائه می‌دهد و می‌تواند مسیر این همه‌گیری را برای همیشه تغییر دهد/ایسنا