رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همتی: آنچه در دوماه گذشته اتفاق افتاده، کاهش شتاب رشد قیمتها بوده، قیمت ها همچنان فزاینده است

همتی: آنچه در دوماه گذشته اتفاق افتاده، کاهش شتاب رشد قیمتها بوده، قیمت ها همچنان فزاینده است رییس کل سابق بانک مرکزی: ‏تورم، افزايش سطح عمومی قیمت هاست و نرخ تورم، درصدرشدقیمت ها. آنچه در دوماه گذشته اتفاق افتاده، کاهش شتاب رشد قیمتها بوده لیکن، سطح عمومی قیمتها همچنان فزاینده است. تداوم تحریمها، کسری بودجه […]

همتی: آنچه در دوماه گذشته اتفاق افتاده، کاهش شتاب رشد قیمتها بوده، قیمت ها همچنان فزاینده است

رییس کل سابق بانک مرکزی:

‏تورم، افزايش سطح عمومی قیمت هاست و نرخ تورم، درصدرشدقیمت ها.

آنچه در دوماه گذشته اتفاق افتاده، کاهش شتاب رشد قیمتها بوده لیکن، سطح عمومی قیمتها همچنان فزاینده است.

تداوم تحریمها، کسری بودجه وناترازی بانکها مانع توقف رشدپایه پولی ونقدینگی و مهارجدی تورم است.
بررفع موانع تمرکز کنیم.


جدیدترین خبرها