رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بانک‌ها باید از ساعت ۷:۳۰ صبح به مشتریان خدمت ارائه کنند

بانک‌ها باید از ساعت ۷:۳۰ صبح به مشتریان خدمت ارائه کنند رفیع‌زاده، معاون نوسازی اداری سازمان اداری استخدامی کشور: مطابق با بخشنامه، کارکنان بانک‌ها مانند سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی می‌بایست از آغاز ساعت کاری، به ارائه خدمت بپردازند و اگر احتیاج به فراهم‌کردن مقدمات کار خود دارند، می‌توانند زودتر در محل کار خود حاضر شوند. […]

بانک‌ها باید از ساعت ۷:۳۰ صبح به مشتریان خدمت ارائه کنند

رفیع‌زاده، معاون نوسازی اداری سازمان اداری استخدامی کشور:

مطابق با بخشنامه، کارکنان بانک‌ها مانند سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی می‌بایست از آغاز ساعت کاری، به ارائه خدمت بپردازند و اگر احتیاج به فراهم‌کردن مقدمات کار خود دارند، می‌توانند زودتر در محل کار خود حاضر شوند.

به این ترتیب تاخیر بانک‌ها در ارائه خدمات بانک به مشتریان قانونی نیست و باید مانند همه کارکنان دولت از ساعت ۷:۳۰ صبح به ارائه خدمت بپردازند.