رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دز سوم واکسن کرونا ایمنی کافی در برابر اومیکرون ایجاد می کند

دز سوم واکسن کرونا ایمنی کافی در برابر اومیکرون ایجاد می کند دبیر کمیته علمی کشوری کرونا: در سویه جدید اومیکرون ۲ دز اصلی احتمالا ایمنی کافی به وجود نمی آورد. مردم حتما دز سوم را بزنند. رعایت پروتکل های بهداشتی، تزریق دز سوم واکسن کرونا و واکسیناسیون در افراد کمتر از ۱۸ سال ضروری […]

دز سوم واکسن کرونا ایمنی کافی در برابر اومیکرون ایجاد می کند

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا:

در سویه جدید اومیکرون ۲ دز اصلی احتمالا ایمنی کافی به وجود نمی آورد. مردم حتما دز سوم را بزنند.

رعایت پروتکل های بهداشتی، تزریق دز سوم واکسن کرونا و واکسیناسیون در افراد کمتر از ۱۸ سال ضروری است و باید این اقدامات انجام شود.