رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود

شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود نمایندگان مجلس با تشکیل شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان به ریاست رئیس جمهور و نایب رئیسی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور موافقت کردند.

شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود

نمایندگان مجلس با تشکیل شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان به ریاست رئیس جمهور و نایب رئیسی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور موافقت کردند.


جدیدترین خبرها