رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کلیات طرح به کارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد

کلیات طرح به کارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: کلیات طرح به کارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون اجتماعی تصویب شد و در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد. در صورت ارائه لایحه جامع دولت تا زمان رسیدگی طرح در صحن علنی، […]

کلیات طرح به کارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد

اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

کلیات طرح به کارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون اجتماعی تصویب شد و در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد.

در صورت ارائه لایحه جامع دولت تا زمان رسیدگی طرح در صحن علنی، موارد مهم لایحه دولت را با استفاده از ظرفیت آیین نامه، با طرح مجلس تلفیق خواهیم کرد.

طرح به کارگیری و ساماندهی کارکنا


جدیدترین خبرها