رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بلیت هواپیما ۴ درصد گران شد

بلیت هواپیما ۴ درصد گران شد از بامداد امروز دوشنبه ۱۳ دی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به هر بلیت پروازهای داخلی و خارجی اختصاص می یابد./مهر

بلیت هواپیما ۴ درصد گران شد

از بامداد امروز دوشنبه ۱۳ دی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به هر بلیت پروازهای داخلی و خارجی اختصاص می یابد./مهر