رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نایب‌رئیس شورای ملی زعفران: صادارت زعفران باز هم کاهش یافت

نایب‌رئیس شورای ملی زعفران: صادارت زعفران باز هم کاهش یافت نایب رئیس شورای ملی زعفران: در هشت ماه ابتدای سال جاری در مقایسه با سال گذشته میزان صادرات ۱۰ درصد کاهش یافته است.

نایب‌رئیس شورای ملی زعفران: صادارت زعفران باز هم کاهش یافت

نایب رئیس شورای ملی زعفران:
در هشت ماه ابتدای سال جاری در مقایسه با سال گذشته میزان صادرات ۱۰ درصد کاهش یافته است.