رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور

رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور براساس آخرین تغییرات در نقشه رنگبندی شهرستان‌های کشور که از ۱۲ دی اعمال می‌شود؛ هیچ شهری در وضعیت قرمز و نارنجی قرار ندارد اما با گسترش سویه اومیکرون در جهان، همچنان باید مراقبت‌های بهداشتی را رعایت کرد. این نقشه رنگبندی کرونایی کشور تنها بر اساس روند بستری است.

رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور

براساس آخرین تغییرات در نقشه رنگبندی شهرستان‌های کشور که از ۱۲ دی اعمال می‌شود؛ هیچ شهری در وضعیت قرمز و نارنجی قرار ندارد اما با گسترش سویه اومیکرون در جهان، همچنان باید مراقبت‌های بهداشتی را رعایت کرد. این نقشه رنگبندی کرونایی کشور تنها بر اساس روند بستری است.