رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

موافقت نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز با تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور موافقت کردند. این تقاضای تحقیق و تفحص با ۱۴۳ رای موافق، ۵۷ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۲۳۳ نماینده حاضر […]

موافقت نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز با تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور موافقت کردند.

این تقاضای تحقیق و تفحص با ۱۴۳ رای موافق، ۵۷ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۲۳۳ نماینده حاضر تصویب شد.