رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واردات واکسن کرونا از ۱۵۲میلیون دز فراتر رفت

واردات واکسن کرونا از ۱۵۲میلیون دز فراتر رفت سخنگوی گمرک: با ورود دو محموله واکسن سینوفارم به کشور میزان واکسن های وارده به ۱۵۲میلیون و ۵۰۸هزار و ۳۰۸دز رسید. سید روح اله لطیفی،سخنگوی گمرک: محموله های۸۸و ۸۹ واکسن به میزان چهار صدهزار دز و دو میلیون دز با برند سینوفارم در روزهای اخیر از گمرک […]

واردات واکسن کرونا از ۱۵۲میلیون دز فراتر رفت

سخنگوی گمرک: با ورود دو محموله واکسن سینوفارم به کشور میزان واکسن های وارده به ۱۵۲میلیون و ۵۰۸هزار و ۳۰۸دز رسید.

سید روح اله لطیفی،سخنگوی گمرک: محموله های۸۸و ۸۹ واکسن به میزان چهار صدهزار دز و دو میلیون دز با برند سینوفارم در روزهای اخیر از گمرک فرودگاه امام (ره) به صورت حمل یکسره ترخیص شد که با اضافه شدن این میزان واردات واکسن به ۱۵۲میلیون و ۵۰۸هزار و ۳۰۸دز رسید.