رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی جهت ملاقات با مذاکره کنندگان برجام وارد وین شد.

معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی جهت ملاقات با مذاکره کنندگان برجام وارد وین شد.

معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی جهت ملاقات با مذاکره کنندگان برجام وارد وین شد.