رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وعده وزیر صمت: با درج قیمت تولیدکننده، قیمت‌ها کاهش می‌یابد

وعده وزیر صمت: با درج قیمت تولیدکننده، قیمت‌ها کاهش می‌یابد وزیر صمت: در نظام توزیع ناهماهنگی و هزینه‌های زیادی بر مصرف‌کننده تحمیل می‌شود و کالاها با بیش از قیمتی که براساس ضوابط تعیین می‌شود به دست مصرف کننده می رسد. انتظار داریم با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها که به طور آزمایشی شروع […]

وعده وزیر صمت: با درج قیمت تولیدکننده، قیمت‌ها کاهش می‌یابد

وزیر صمت:
در نظام توزیع ناهماهنگی و هزینه‌های زیادی بر مصرف‌کننده تحمیل می‌شود و کالاها با بیش از قیمتی که براساس ضوابط تعیین می‌شود به دست مصرف کننده می رسد.

انتظار داریم با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها که به طور آزمایشی شروع شده، شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم.