رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همچنان برخی معلمان و مدیران خوزستان حاضر نیستند واکسن بزنند

«همچنان برخی معلمان و مدیران خوزستان حاضر نیستند واکسن بزنند» مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری خوزستان: متاسفانه در برخی شهرستان‌ها همچنان معلمان و مدیران مدارس برای تزریق واکسن اقدامی نکرده‌اند بنابراین با تمکین نکردن این موضوع توسط این افراد، امکان توجیه دانش‌آموزان و خانواده‌ها برای واکسیناسیون وجود ندارد.

«همچنان برخی معلمان و مدیران خوزستان حاضر نیستند واکسن بزنند»

مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری خوزستان:
متاسفانه در برخی شهرستان‌ها همچنان معلمان و مدیران مدارس برای تزریق واکسن اقدامی نکرده‌اند بنابراین با تمکین نکردن این موضوع توسط این افراد، امکان توجیه دانش‌آموزان و خانواده‌ها برای واکسیناسیون وجود ندارد.