رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مراقب کد پشت کارت ملی باشید!

مراقب کد پشت کارت ملی باشید! کد امنیتی پشت کارت ملی می‌تواند همه اطلاعات محرمانه هویتی افراد را افشا کند! دو روز پیش معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال تاکید کرد به هیچ‌وجه نباید اطلاعات پشت کارت ملی شهروندان به‌راحتی در اختیار دیگران قرار بگیرد و افزود: بخشنامۀ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی بر […]

مراقب کد پشت کارت ملی باشید! کد امنیتی پشت کارت ملی می‌تواند همه اطلاعات محرمانه هویتی افراد را افشا کند!

دو روز پیش معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال تاکید کرد به هیچ‌وجه نباید اطلاعات پشت کارت ملی شهروندان به‌راحتی در اختیار دیگران قرار بگیرد و افزود: بخشنامۀ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی بر ممنوعیت دریافت کپی شناسنامه هم تأکید دارد اما متاسفانه می‌بینیم از مشتریان بانک‌ها کپی شناسنامه و گاهی کپی پشت و روی کارت ملی درخواست می‌شود که به لحاظ امنیتی این کار قابل توجیه نیست

یک منبع آگاه می‌گوید: «چرا برخی از ادارات، سازمان‌ها و بانک‌ها کپی پشت کارت ملی را دریافت می‌کنند. اگر این کد را به همراه کد ملی در سامانه سازمان ثبت احوال کشور وارد کنید، همه اطلاعات فرد در سرویس ثبت احوال ارائه می‌شود.» البته تنها افرادی می توانند به این اطلاعات دست پیدا کنند که به سرویس ثبت احوال دسترسی داشته باشند /رکنا