رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صعود سرقت از اماکن خصوصی و عمومی

صعود سرقت از اماکن خصوصی و عمومی سرقت از اماکن خصوصی و عمومی (شامل منزل، مغازه و …) به ۳۲۷۰۰۰ مورد در سال ۱۳۹۸ صعود پیدا کرد که نسبت به سال ۱۳۹۶، ۶۰ درصد افزایش داشت و پیش بینی می شود در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم به رشد خود ادامه دهد. نرخ رشد بالای […]

صعود سرقت از اماکن خصوصی و عمومی

سرقت از اماکن خصوصی و عمومی (شامل منزل، مغازه و …) به ۳۲۷۰۰۰ مورد در سال ۱۳۹۸ صعود پیدا کرد که نسبت به سال ۱۳۹۶، ۶۰ درصد افزایش داشت و پیش بینی می شود در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم به رشد خود ادامه دهد. نرخ رشد بالای سرقت در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ هم (در پی شوکهای قیمت ارز) به وقوع پیوست.

شوکهای قیمت ارز و کالاها با فقر و به فلاکت کشاندن مردم، موجب افزایش ناهنجاری های اجتماعی از جمله سرقت و فحشا می شوند

افزایش مستمر سرقت، بزهکاری، فحشا و جمعیت زباله گردها، متکدیان و کودکان کار از سال ۱۳۹۶ تا کنون، نه تنها در تهران و کلانشهرها بلکه در شهرهای کوچک و متوسط نیز اتفاق افتاده است /احسان سلطانی