رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بخشی از مرثیه مظلومیت هواپیمای اوکراینی!

بخشی از مرثیه مظلومیت هواپیمای اوکراینی! علی مجتهدزاده (وکیل دادگستری) در توئیتر نوشت: این هم بخشی از مرثیه مظلومیت هواپیمای اوکراینی است؛ بعد از دو سال آنهایی که بابت این ماجرا محکوم به مجازات شده‌اند کسانی چون ضیا_نبوی، بهاره هدایت و مهدی محمودیان هستند که به یاد جانباختگان شمع روشن کردند نه مسببین و مقصرین […]

بخشی از مرثیه مظلومیت هواپیمای اوکراینی!

علی مجتهدزاده (وکیل دادگستری) در توئیتر نوشت: این هم بخشی از مرثیه مظلومیت هواپیمای اوکراینی است؛ بعد از دو سال آنهایی که بابت این ماجرا محکوم به مجازات شده‌اند کسانی چون ضیا_نبوی، بهاره هدایت و مهدی محمودیان هستند که به یاد جانباختگان شمع روشن کردند نه مسببین و مقصرین فاجعه‌ای که ١٧۶ جان بی‌گناه را گرفت