رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعلام وضعیت فوق‌العاده در سراسر قزاقستان

اعلام وضعیت فوق‌العاده در سراسر قزاقستان معترضان قزاقستان مجسمه نظربایف، رییس جمهور کمونیست قزاقستان را که سه دهه بر این کشور حکومت کرد، پایین کشیدند. دولت قزاقستان روز چهارشنبه و درمیان اعتراضات گسترده در این کشور در سرتاسر قزاقستان وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. همزمان با اعلام وضعیت فوق‌العاده در قزاقستان، دسترسی به اینترنت در این […]

اعلام وضعیت فوق‌العاده در سراسر قزاقستان

معترضان قزاقستان مجسمه نظربایف، رییس جمهور کمونیست قزاقستان را که سه دهه بر این کشور حکومت کرد، پایین کشیدند.

دولت قزاقستان روز چهارشنبه و درمیان اعتراضات گسترده در این کشور در سرتاسر قزاقستان وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد.

همزمان با اعلام وضعیت فوق‌العاده در قزاقستان، دسترسی به اینترنت در این کشور مسدود شده است.


جدیدترین خبرها